Kontaktinfo

Ordre og Levering på www.mekk.no

Tlf. 45 95 07 25

netthandel@mekk.no


MEKK Norge AS

mekk@mekk.no

tlf 55 94 82 30

 

Bjørn Aase Haakonsen            

Adm.dir./daglig Leder

bjorn@mekk.no

tlf 40 40 46 40

 

Anita Samland Lange

Økonomi- og administrasjonsansvarlig

anita@mekk.no

tlf: 974 29 556 

 

Knut Ove Gravdal

Drift & Prosjektansvarlig

knut@mekk.no

tlf: 40 40 46 29

 

Ketil Kristoffersen

Innkjøp & Verdikjedeansvarlig

ketil.kristoffersen@mekk.no

tlf: (+47) 4000 2199

 

Randi Larsen

Innkjøpskoordinator

randi@mekk.no

Tlf: 489 96 566

 

Linn Oestreich

Markedsansvarlig

linn@mekk.no

tlf: 93 06 89 49

 

Christina Wallman Stenberg

Grafisk Designer

christina@mekk.no

tlf: 45 41 61 33